Ajuntament de Mollet del Vallès

El Servei d’Ocupació de Catalunya , SOC ( Servei d’Ocupació de Catalunya , SOC ) és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que té les competències de la intermediació laboral ( intermediació laboral) a Catalunya. El SOC ofereix els seus serveis als treballadors que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació . Els demandants d’ocupació podem ser les persones en situació d’atur o les persones que volem canviar de feina o millorar-lo. També ofereix els seus serveis als treballadors autònoms ( Autònoms ) i a les empreses que presenten les seves ofertes de treball a través del SOC , buscant a aquells treballadors el perfil sigui més adequat al requerit per l’empresa. És un servei públic i gratuït que compleix , fonamentalment , la funció d’intermediador laboral: és a dir , posa en contacte les persones que busquem feina ( inscrites com a demandants d’ocupació ) amb les empreses que necessiten treballadors. A través del SOC podem trobar ofertes laborals tant dins de Catalunya i l’Estat espanyol com als països de la Unió Europea ( Unió Europea).

http://www.oficinatreball.cat