Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a l’abast dels seus ciutadans i ciutadanes el Servei Municipal d’Habitatge, per tal de resoldre i atendre aspectes referents a l’habitatge.

Borsa Habitatge Mollet del Vallès

Plaça Major, 1 1a. planta

08100 Mollet del Vallès
oficina d’habitatge