Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició dels estudiants que ho sol·licitin, pràctiques als diferents serveis que disposa. Per tal de rebre més informació al respecte estem a la teva disposició a:

Centre Cívic de l’Era
c/ Miguel de Cervantes, 19-23
Telèfon: 93 570 09 08
A/e: joventut@molletvales.cat

Per tal de fer més concreta la demanda de pràctiques, hauríes d’exposar:

  • Dades personals (Nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, direcció, DNI)
  • Quins estudis realitzes? on realitzes els estudis?
  • On vols fer pràctiques?
  • Quantes hores de pràctiques has de realitzar?
  • Dades de contacte amb l’Institut/Universitat i tutor.