Ajuntament de Mollet del Vallès

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

A Mollet podeu realitzar els següents programes formatius:

aulaestudibiblio

  • Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal.lacions elèctriques i d’aigua i gas.
  • Auxiliar de paleta i construcció.

Institut Mollet
Av. Burgos, 96
Telèfon: 93 570 53 54
A/e: a8021594@xtec.es
Web: http://iesmollet.net