Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Institut Obert de Catalunya ofereix la possibilitat de continuar amb els estudis acadèmics de manera no presencial. Poden accedir a l’Institut Obert de Catalunya totes les persones que volen estudiar de manera no presencial i tenen més de 18 anys. També hi poden estudiar les persones que tenen entre 16 i 18 anys i es troben en una o més d’una de les circumstàncies següents:

aulaestudibiblio

 • viure a l’estranger o lluny d’un centre d’ensenyament,
 • tenir una discapacitat,
 • pertànyer a un col·lectiu especial (esportistes d’alt nivell, músics, etc.),
 • altres circumstàncies que ha de valorar la direcció del centre.

De manera excepcional, també hi poden estudiar persones de menys de 16 anys però ho han de sol·licitar a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. Per poder estudiar a l’IOC només cal tenir un ordinador amb connexió a Internet i els coneixements informàtics suficients per fer servir un processador de textos, navegar per Internet i enviar i rebre missatges de correu electrònic.

 

Oferta d’estudis

 • Graduat en educació secundària (GES)
 • Batxillerat
 • Cicles formatius de formació professional
 • Idiomes
 • Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Formació professional no reglada
 • Formació pedagògica i didàctica – Màster equivalent

 

Per a més informació, clica el següent enllaç