Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Escola Municipal de Música de Mollet va néixer amb una doble finalitat: d’una banda, oferir un ensenyament musical de qualitat a l’alumnat, tant si aquests més endavant voldran professionalitzar-se en el camp de la música, com si només pretenen enriquir el seu bagatge cultural amb la formació i la pràctica musical. D’una altra, col·laborar en la dinamització de la vida musical de la ciutat amb l’organització de diverses activitats musicals, en moltes de les quals els protagonistes són el propi alumnat.

aulaestudibiblio

L’Escola mira d’acomplir aquestes dues finalitats i ofereix, a més de les classes convencionals de llenguatge musical i d’instrument, tot un seguit de matèries i activitats complementàries, com ara música de cambra, grups instrumentals, grups de cant coral, audicions de l’alumnat tant a dins de l’Escola com a Mollet i altres poblacions catalanes, de la resta de l’Estat i l’estranger; intercanvis amb altres centres, cicles de concerts organitzats per l’Escola, col·laboració amb associacions i entitats molletanes, etc. .

 

http://www.molletvalles.net/DetallDirectori/_obFr8A64rNH65gapJxOKkpbFZaXZcBVrgRqdlCBDkbM