Ajuntament de Mollet del Vallès

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada professió. Poden ser de grau mitjà o de grau superior, s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part, a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior.

Accès

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal complir un dels requisits següents:

aulaestudibiblio

• disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària,
• disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
• tenir el segon curs de BUP aprovat,
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir un dels
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat,
• haver superat el COU,
• tenir el títol d’FP2,
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

A Mollet Pots realitzar els següents Cicles Formatius:

IES Gallecs

 • Tècnic/a en comerç
 • Tècnic/a en Gestió Administrativa
 • Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
 • Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
 • Tècnic/a en atenció sòcio – sanitària
 • Tècnic/a Superior en Administració i finances
 • Tècnic/a Superior en Gestió comercial i màrqueting
 • Tècnic/a Superior en Documentació sanitària
 • Tècnic/a Superior en Educació infantil
 • Tècnic/a Superior en Integració Social

 IES Mollet

 • Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
 • Tècnic/a en carrosseria de vehicles
 • Tècnic/a en Equips d’instal•lacions electrotècniques
 • Tècnic/a en Mecanització
 • Tècnic/a de Laborari
 • Tècnic/a en Instal•lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies
 • Tècnic/a Superior en Automoció
 • Tècnic/a Superior en Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
 • Tècnic/a Superior en Sistemes de regulació i control automàtics de telecomunicacions i informàtica
 • Tècnic/a Superior en Desenvolupament de projectes mecànics
 • Tècnic/a Superior en Producció per mecanització
 • Tècnic/a Superior en Indústries de procés químic
 • Tècnic/a Superior en Química industrial
 • Tècnic/a Superior en Manteniment d’equipaments industrials professionals
 • Tècnic/a Superior en Prevenció de riscos professionals