Ajuntament de Mollet del Vallès

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d’un cicle format per dos cursos.

El batxillerat prepara l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. El batxillerat s’organitza en tres modalitats:

aulaestudibiblio

  •  Arts
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

Centres que imparteixen batxillerat a Mollet del Vallès:

Institut Gallecs
C/Pg. Cesc Bas, 5
Telèfon: 93 570 53 43
A/e: iesgallecs@xtec.es
Web: http://xtec.es/centres/a8054034

Institut Mollet
Av. Burgos, 96
Telèfon: 93 570 53 54
A/e: a8021594@xtec.es
Web: http://iesmollet.net

Institut Vicenç Plantada
C/Palau-solità i Plegamans, 8
Telèfon: 93 570 58 12
A/e: a8021600@xtec.cat

Web: http://www.insvplantada.cat

Institut Aiguaviva
GIRO – Rbla. Pompeu Fabra, 1
A/e: secretaria@insaiguaviva.org
Web: http://www.insmollet4.org

Escola Sant Gervasi
C/Sabadell, 41
Telèfon: 93 579 54 30
A/e: santgervasi@santgervasi.org
Web: http://www.santgervasi.org