Ajuntament de Mollet del Vallès

Aquest projecte pretén donar cobertura a aquelles iniciatives organitzades o dirigides al col·lectiu jove de la ciutat en qualsevol àmbit, amb l’objectiu d’enriquir als joves a nivell personal i conseqüentment la vida sociocultural a Mollet del Vallès.

Suport a les iniciatives JuvenilsA qui va dirigit?

 • Es podran acollir a aquest suport, persones residents a Mollet o que realitzin la seva formació a la ciutat.
 • Es podran acollir al suport tots aquells grups, de al menys 3 persones, que vulguin realitzar una acció o adreçada al col•lectiu jove, ja siguin entitats o grups informals de joves.
 • Es prioritzaran aquelles iniciatives propostes per joves d’ entre 15 i 30 però es valoraran també aquells projectes que es portin a terme per adults i destinades al col·lectiu juvenil.

Quin tipus de projecte pot rebre el suport?

Es donarà suport a totes aquelles iniciatives que tinguin com a objectius el desenvolupament integral dels joves de la ciutat.

 • Preferentment a tots aquells projectes que tinguin a veure amb el foment del creixement personal, l’educació, la formació , el foment d’hàbits saludables, l’esport, la participació en la vida sociocultural de la ciutat, projectes socials, oci i/o lleure, processos artístics i expositius
 • Es prioritzaran aquells projectes adreçats a joves específicament, però es contemplarà la possibilitat de donar suport també, a aquell projectes impulsat per joves i dirigits a altres col•lectius.
 • Els projectes han de tenir una temporalitat de durada entre un dia i un trimestre com a màxim.
 • Les iniciatives es duran a terme el mateix any que es presenten.

Què s’ofereix?

 • Assessorament tècnic: es donarà suport en quan a la realització del projecte, el desenvolupament i a l’avaluació, així com en els tràmits i cobertura administrativa necessàries per dur a terme les Iniciatives.
 • Cessió d’espais: es cedirà un espai perquè duguin a terme reunions o desenvolupar l’activitat. Els termes d’aquesta cessió es pactaran segons cada iniciativa.
 • Suport econòmic: Es dotarà a cada iniciativa amb una quantitat econòmica segons les necessitats de la proposta i els recursos disponibles.

Què i com es presenten les propostes?

Per tal de presentar les propostes primer cal que descarregueu la Informació necessària on trobareu:

 • Fitxa d’inscripció.
 • Bases del projecte.
 • Guia per elaborar projectes
 • Model de projecte

Cal que retorneu omplert els documents de “fitxa d’inscripció” i “guia per elaborar projectes”. Es poden presentar les propostes de manera presencial i/o per correu electrònic a:

Centre Cívic de l’Era, planta 2
c/ Cervantes 19 – 23
De dilluns a divendres de 19.30 a 21.30
93 570 09 08
xauge@molletvalles.cat

Qui valora les propostes?

Les propostes seran valorades per l’equip de professionals de Joventut, així com pels tècnics responsables de l’àmbit al qual s’adreça la iniciativa.