Ajuntament de Mollet del Vallès

La salut, un concepte global

L’any 1946, l’Organització Mundial de la Salut va definir la salut com l’estat de benestar físic, psíquic i social i no només la mera absència de malaltia o dolència. Més tard, l’any 1985, va afegir-hi la capacitat per desenvolupar el potencial personal i respondre de forma positiva als reptes de l’ambient. El Pla de Salut a Catalunya de l’any 1991 definia el concepte de salut com l’assoliment del nivell més elevat de benestar físic, psíquic i social i de capacitat de funcionament que permetin els factors socials i ambientals on viu inmmergit l’individu i la col·lectivitat.

L’Ajuntament organitza i promou activitats per a la promoció de la salut en les diferents etapes de la vida. Els programes que es duen a terme, alguns amb la col·laboració d’entitats ciutadanes, fomenten l’educació d’hàbits saludables i el desenvolupament de recursos i habilitats de les persones, educant estils de vida i reforçant l’acció comunitària. L’objectiu dels programes és construir salut més que ajudar a guarir malalties. La promoció de la salut és també el procés de capacitació de les persones per augmentar el control sobre la pròpia salut i millorar-la.

Els programes de salut comunitària i les activitats que s’organitzen estan dividits segons les diferents etapes de la vida de les persones. Així trobem:

  • Programa de salut juvenil, que promou i fa el seguiment de la salut de la persona durant les etapes de l’adolescència i joventut. Inclou activitats com xerrades i tallers als centre educatius sobre educació afectiva i sexual, prevenció de drogodependències, promoció d’una bona autoestima, alimentació i nutrició, noves addiccions i noves tecnologies, salut i publicitat, etc. En matèria de prevenció de drogodependències s’ha elaborat el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències que té per objectiu prevenir i/o reduir el consum de drogues dels adolescents i joves de Mollet. Aquest pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat elaborat  en xarxa  a partir de les comissions política, tècnica i grup motor del Pla Municipal de Prevenció  de drogodependències.
  • Programa de salut per a la població adulta i gran, que promou i la el seguiment de la salut de les persones durant la vida adulta i la vellesa. Inclou activitats com:
    • Cicle de xerrades Parlem de salut, un espai de trobada per donar i rebre informació sobre temes que fan referència a la salud i al benestar de les persones. Les xerrades estan obertes a tothom i no cal inscripció.
    • Xerrades per a pares i mares a les escoles d’educació  primària i secunària, que es fan de forma coordinada amb l’Institut Municipal d’Educació als centres educatius de primària de la ciutat.
    • Programa de promoció d’una bona salut mental Cuidem-nos per reforçar els factors d’una bona salut mental a partir de tallers i cursos.
    • Promoció del document de voluntats anticipades, que inclou les instruccions de la persona que l’escriu sobre l’atenció sanitària que vol rebre si està en unes condicions en les que no pot expressar la seva voluntat al metge que l’atengui.

Els serveis municipals també organitzen activitats coincidint amb dates determinades, com els Dies Mundials de la Salut (7 d’abril), de la Fibromiàlgia (12 de maig), Sense Tabac (14 de maig), de la Salut Mental (10 d’octubre), del Càncer de Mama (19 d’octubre), de la Diabetis (14 de novembre) o de la SIDA (1 de desembre).