Ajuntament de Mollet del Vallès

 El Punt Jove és un espai de trobada adreçat a joves  de 12 a 17 anys, ubicat al Centre Cívic de l’Era. De dimarts a divendres es es desenvolupa una aula d’estudi amb suport dels dinamitzadors de l’espai amb ordinadors de consulta.  També es desenvolupa una programació de cursos i tallers  i activitats variades pensades per gaudir d’un espai de lleure actiu i plural.