Ajuntament de Mollet del Vallès

 

El Projecte Murart neix de la demanda de poder pintar grafits i murals a la ciutat amb un permís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que autoritza a qui ho sol·liciti.

 

Per poder participar al Murart has de mirar-te la normativa murart pdf, fer un esboç i emplenar la instància de la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Aquesta sol·licitud serà revisada per la comissió assessora del programa, i es donarà resposta en un període de temps el més reduït possible, amb la categorització corresponent i el mur assignat.

 

Categories

murart

1.- Murs d’aprenentatge:

Són aquells murs, menys visibles a la ciutat, la temporalitat serà d’un mes, un cop hagi passat aquest període de temps es tornaran a cedir a altres joves, que vulguin fer practica en aquestes parets.

2.- Murs desenvolupament:

Parets més vistoses que l’anterior, encara que no seran les més cèntriques de la ciutat.

Són aquelles parets, per persones que ja tenen uns coneixements bàsics i que necessiten realitzar peces més elaborades, i que requereixen uns espais,per consolidar el seu estil i identitat com a grafiter. La temporalitat és de sis mesos, transcorregut el període, es tornarà a cedir a altres artistes.

3.-Murs d’exposició:

Són aquelles parets més cèntriques de la ciutat, destinades a aquells artistes tant murals, com del grafit. Que ja han assolit una qualitat artística desenvolupant uns projectes més a llarg termini. La temporalitat d’aquests murs, és anual.