Ajuntament de Mollet del Vallès

Aquest programa està adreçat a a prevenir l’abandonament escolar i a millorar el rendiment acadèmic, incidint en els hàbits i tècniques  d’estudi i  en la motivació dels i las alumnes dels Instituts de la ciutat.

A través de dos projectes:

Projecte èxit: Programació d’activitats complementàries adreçades a la capacitació i a millorar el rendiment escolar del i la jove.

Projecte Aula Solidària: Servei on es potencia la solidaritat entre els i les joves, de la mateixa manera que es dona un suport a joves que tenen dificultats amb assignatures concretes.