Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Aula Solidària és un projecte dirigit a persones que volen ajudar a d’altres joves amb dificultats en l’aprenentatge i que els ajudaran a millorar els seu rendiment acadèmic. L’Ajuntament farà de canal entre les persones que volen ajudar a d’altres joves i els joves que necessitin d’’un suport complementari per millorar el seu rendiment. Aquesta col·laboració es realitzarà sempre dins de les dependències del Centre Cívic de l’Era.

Es pot col·laborar en aquest projecte de dues maneres diferents:

  • Donant suport a joves en els seus estudis: Donant classes de repàs.
  • Rebent el suport: Si es vol millorar el rendiment acadèmic, es pot sol·licitar el suport d’un jove estudiant de Mollet del Vallès.

Com es pot participar?

Es pot enviar un correu especificant que s’ofereix / que es necessita i els responsables del projecte es posaran en contacte de manera personalitzada. La persona que realitzi el suport haurà de formalitzar un contracte de voluntariat.

Per dur a terme el projecte es posa a disposició:

  • Espais adients per realitzar trobades i treballs en grup.
  • Material informàtic i connexió wifi.
  • Suport tècnic.

Que NO és l’Aula d’estudi?

  • No es pot cobrar per realitzar el suport.
  • No es pot quedar fora dels horaris i espais pactats.
  • No són unes pràctiques.

Per a més informació

Punt de trobada de l’Era, planta 2

De dilluns a divendres de 17 a 21 hores

Centre Cívic de l’Era 19 -22

Telèfon: 93 570 08 09

joventut@molletvalles.cat