Ajuntament de Mollet del Vallès

PRE-INSCRIPCIONS 2022
Batxillerat

Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril

Cicles de formació professional de grau mitjà

Presentació de sol·licituds
Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:
• Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril
• Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig

Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Presentació de sol·licituds: del 17 al 23 de maig

Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny de grau superior
cal tenir en compte que que algunes formacions necessiten prova d’accés