Ajuntament de Mollet del Vallès

Finestra única d’accés a la informació i orientació a nivell sòcio-educatiu, laboral, entre d’altres, per a tots els i les joves de la ciutat. Aquesta oficina inclou els dos programes d’orientació i acompanyament socioeducatiu:

– NOE (Noves Oportunitats Educatives): centrat en la població d’entre els 16 i els 24 anys amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar.

– SOAC (Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari): centrat en la població de 0 a 20 anys amb l’objectiu d’acompanyar als alumnes i famílies creant itineraris formatius i no formatius personalitzats.

Mollet Hub (Av. Jaume I, 32)
Tots els dimecres de 9h a 13h i de 16h a 18h, cal demanar cita prèvia.
Contacte a través del següents canals:

93.563.51.25

ime@molletvalles.cat