Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a l’abast dels seus ciutadans i ciutadanes el Servei Municipal d’Habitatge, per tal de resoldre i atendre aspectes referents a l’habitatge.

Borsa Habitatge Mollet del Vallès

Plaça Major, 1 1a. planta

08100 Mollet del Vallès

Telèfon 93 571 95 00

Fax 93 570 72 39

c/e bhabitage@molletvalles.net

Adreça web http://www.molletvalles.cat/borsahabitatge/index.htlm