Ajuntament de Mollet del Vallès

11 h

Parc de Can Mulà

Torraparc – Gimcana infantil

Colla dels Torrats