Ajuntament de Mollet del Vallès

Taller d’iniciació a scooter
En aquest taller aprendràs a explorar el món del scooter, des de el muntatge i desmuntatge de les parts del patinet, fins al coneixement de les bases de la tècnica i equilibri per convertir-te en el rei del patinet, tot entre amics i els millors professors.
O Ajuntament de Mollet del Vallès/ Joventut
M Radical 360
D 30 de juny i 7, 14, 21 de juliol
H Dimecres, de 10 a 12 h
Q Gratuït
Ll: Skate parc de Mollet del Vallès