Ajuntament de Mollet del Vallès

Taller de capoeira
La capoeira es una activitat esportiva i cultural originària del Brasil, les arrels de la qual provenen del segle XVI. Amb aquest taller es pretén aconseguir augmentar la capacitat cardiorespiratòria i la condició física dels alumnes, desenvolupant la coordinació motora i l’equilibri, desenvolupant l’agilitat, flexibilitat i destresa mediant l’expressió corporal.

M Associació cultural i solidària de capoeira Angola de Catalunya
D Del 15 d’octubre de 2021 al 18 de febrer de 2022
H Divendres, de 18:45 a 19:45
Q Gratuït