Ajuntament de Mollet del Vallès

10.30 h

Rbla. Balmes

Pintada de guixos

Colla dels Morats – Les Moradetes