Ajuntament de Mollet del Vallès

23.15 h

Pl. Prat de la Riba

Nomenament del Morat i Torrat d’Honor 2018        

en cas de pluja ( Mercat Vell)

Colles de Morats i Torrats