Ajuntament de Mollet del Vallès

Models de negoci per a creadors i creatius
En aquest curs, aprendràs a crear el teu model de negoci personalitzat, tenint en compte les particularitats del sector creatiu, per desenvolupar una trajectòria professional amb el màxim d’oportunitats d’èxit a traves de un business canvas especialitzat de la mà d’un especialista.

M Miquel Parés i Gelabert. Direcció de projectes, Disseny gràfic i moda, organització de noves línies de negoci, comunicació, màrqueting, gestió de RRSS i botigues on line.
D 5,12 i 19 de juliol
H dilluns de les 18.30 a les 20 h
Ll: Can Borrell
Q Gratuït