Ajuntament de Mollet del Vallès

12 h

Pl. Catalunya

L’Home dels nassos i animació infantil

Org. Colles de Morats i Torrats