Ajuntament de Mollet del Vallès
22
abr.
20:00 fins les23:45
La Marineta
l'Habitació del Farmacèutic @ La Marineta

La Marineta és un centre cultural, un espai obert i dinàmic, per a tots els públics, on conviuen
algunes de les expressions artístiques més avantguardistes amb activitats educatives, de
reflexió i de debat, que giren entorn de les seves àrees d’actuació: Cultura, Art, Solidaritat, i
Formació. Des de cadascuna d’elles es desenvolupen diverses activitats que responen als
interessos i demandes d’un públic compromès.
Adaptar-nos als canvis globals i anticipar-nos a les noves necessitats socials i culturals
continua sent el nostre major repte. Per aquest motiu, des de la Marienta treballem per a
continuar creixent com:
• Centre cultural de referència i artístic que ofereix activitats entorn de les arts plàstiques i
visuals, escèniques, música, per a fomentar la creació, difusió, comprensió i participació
ciutadana en la cultura contemporània.
• Centre de formació no reglada que aprofundeix en totes les seves àrees d’actuació des de
diversos punts de vista amb l’objectiu de millorar les capacitats i adquirir eines útils per al
desenvolupament professional i personal.
• Plataforma de suport i difusió del treball de nous creadors i creadores a través de
convocatòries obertes, que sorgeixen de la voluntat per promoure i proporcionar als i les
artistes, eines de producció i difusió dels seus treballs.
• Un lloc viu per al gaudi de la cultura, per a l’experimentació artística i per al debat d’idees en
els àmbits de les arts visuals, escèniques i performatives, Amb una programació que es
construeix a través del treball transversal, interdisciplinari i en connexió amb Joventut Mollet.