Ajuntament de Mollet del Vallès

23 h

Parc de Can Mulà

L’Engrescada de les Colles  (* 1 punt)

Colles de Morats i Torrats