Ajuntament de Mollet del Vallès

18 h

Av. Llibertat

L’Afartada (*1 punt)

Colles de Morats i Torrats