Ajuntament de Mollet del Vallès

00.30 h

Parc de Can Mulà

La MiT de les Colles

Concert del grup local El Ventilador

a continuació, Pepet i Marieta i DJs Light Riders

Colles de Morats i Torrats