Ajuntament de Mollet del Vallès

Google ads 2
Aprèn a crear una campanya publicitària orientada a objectius clars amb Google Ads. Podràs veure classe rere classe com es creen els anuncis, la seva evolució i optimització.
Com fer la recerca de paraules clau positives i negatives.

M Paula Fernández
D 19 i 26 de maig
H de les 18 a 19.30 h
Q Gratuïta. Nivell d’iniciació

inscripció