Ajuntament de Mollet del Vallès

23 h

Parc de les Pruneres

Escuma golfa amb DJ  Marvin

Colla dels Morats