Ajuntament de Mollet del Vallès

Entrevista al jove muralista i disenyador a través d’instagram live