Ajuntament de Mollet del Vallès

Entrenament funcional work out
En aquest curs tindràs la oportunitat de realitzar esport a l’aire lliure, i utilitzant el teu cos i el teu propi pes amb la guia d’un professional.
O Ajuntament de Mollet del Vallès/ Joventut
M Ca n’Arimon
D 1, 8, 15 de juliol
H dijous de 10,15 h a 11.15 h
Q Gratuït
Ll: pista d’entrenament exterior de Ca n’Arimon

Entrenament funcional work out
En aquest curs tindràs la oportunitat de realitzar esport a l’aire lliure, i utilitzant el teu cos i el teu propi pes amb la guia d’un professional.
O Ajuntament de Mollet del Vallès/ Joventut
M Can Arimon
D 1,8 i 15 de juliol
H dijous de 18 h a 19 h
Q Gratuït
Ll: pista d’entrenament exterior de Ca n’Arimon