Ajuntament de Mollet del Vallès
EL MAL DEL JAZZQuan
Barcelona era hot
La copla de Wisconsin: Cinta Moreno Carranza (actriu i cantant) 
i Joel Moreno Codinachs (guitarra i arranjaments)
Els intèrprets d’El mal del Jazz fan un repàs, a través de diferents
personatges de l’època, dels temes de jazz que van revolucionar
Barcelona durant els inicis de la posguerra. L’avui desconeguda afició al Hot Jazz, Swing, Foxtrot, Boogie-boogie… que hi havia als anys 40 és la base d’un espectacle que ens parla de l’arribada de la música moderna americana i les dificultats dels seus intèrprets i seguidors per obrir-se
camí en un ambient nacional-catòlic que rebutjava profundament tot
allò estranger.
Espectacle amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç
Anticipades 5€
De dilluns a divendres, 15.30 h a 21 h. La Marineta ( pl. Església, 7)
https://www.youtube.com/watch?v=k6jm14EKGqk