Ajuntament de Mollet del Vallès

Cuidem la nostra salut emocional
Després de la pandèmia, tenir cura de la nostra salut mental és una prioritat. En aquest espai ens trobarem amb les nostres vulnerabilitats per tal de connectar-nos amb nosaltres mateixos i assolir un major benestar intern. Farem servir tècniques com la teràpia Gestalt, la PNL, la hipnosi, l’arteràpia, el clown i el teatre social.
Dirigit a persones majors de 16 anys.

M Noelia Entrena Cobo, psicòloga amb màster en salut mental, formació en teràpia Gestalt i PNL, fundadora de l’associació Helix Libera.
Gemma Sàbat Lluverol, Art-terapeuta, professora, educadora ambiental, especialitzada en l’art del clown i fundadora de l’associació Helix Libera.
D Del 19 d’octubre de 2021 al 15 de febrer de 2022
H Dimarts, de 18.30 h a 19.45 h
Q Gratuïta