Ajuntament de Mollet del Vallès
28
maig
18:30 fins les19:30
Benvinguda a la vida cíclica

Taller destinat a conèixer i entendre el cicle menstrual.